Pagina's

woensdag 5 november 2014

Jouw online tools: website voor jeugdprofessionals

Ik ben sinds kort betrokken bij een nieuwe website waar online tools voor professionals worden verzameld en beschreven.Dit project is een samenwerkingsverband tussen Zuyd, Fontys en provincie Limburg.

De tools worden door middel van 'fact sheets' beschreven waardoor een gedegen verzamelpunt ontstaat waar veel relevante info voor professionals is te vinden. 
Op basis van vragen, knelpunten, pilots en onderzoek wordt hier een reeks handreikingen aangeboden, waarmee kennis wordt gebundeld en knelpunten worden opgelost.


Onder online tools verstaan we websites ter ondersteuning van het werk als professional of voor de cliënt:
 • Zelfhulp 
 • Sociale steun 
 • Empowerment 
 • Emotionele steun
 • Aanvulling op behandeling

Een van mijn taken is om deze website onder de aandacht te brengen van professionals. Het is een van de eerste sites waar tool op deze grondige manier beschreven zijn.

Daarnaast ga ik een aantal professionals interviewen over de (bruikbaarheid van de) site.
Ben jij een professional die reeds gebruikt maakt van online tools en je zou input willen geven door met mij in gesprek te gaan over de website dan kun je me mailen of twitteren @FransSocialWork.


maandag 27 oktober 2014

Hoe werken verschillende professionals in wijkteams samen als gevolg transitie?

Dit blog sluit aan op mijn vorige blog
In dat blog vraag ik aan professionals hoe het werkveld omgaat met social media en hoe zij daar als professionals weer mee om gaan. Dit onderwerp sluit aan bij het eerste jaar van de opleiding Social Work, waar ik inhoud geef aan de competentie 'Mediagebruik voor Social Workers'.
In leerjaar 2 ligt de komende leerperiode de focus op de sociale wijkteams.
Vanuit de competentie 'Mediagebruik' ben ik in de eerste instantie geïnteresseerd in:
 • Hoe communiceren de onderlinge leden van het sociale wijkteam? Gebruiken ze Linkedin? Hebben ze een eigen manier om te werken? Zijn er speciale tools of werken ze gewoon met dropbox? Zijn er uberhaupt tools of hebben ze alleen maar vergaderoverleg.
 • Hoe presenteren professionals zich online? Hebben ze blogs, twitter etc.
Mijn eerste insteek is om onze studenten kennis te laten maken met Linkedin en de jeugdzorg 2.0 groep met 9261 leden binnen de groep. Ik wil dat alle studenten lid worden van deze groep en ik wil dat ze een nieuwe groep aan gaan maken waarbinnen de discussie gaat plaatsvinden over dit onderwerp. En natuurlijk moeten ze gaan deelnemen aan discussies.


Er is ook een speciale netwerksite voor hulpverleners die ik ook onder de aandacht wil brengen Kennisnetjeugd. Hierin vind je veel professionals die met elkaar in discussie gaan met 3334 leden. Vergeleken met Linkedin is dit wellicht nog iets interessanter omdat het alleen maar mensen uit het werkveld zijn die hier lid van zijn.

Binnen deze groepen heb ik diverse oproepen geplaatst om professionals te zoeken die met mij in gesprek willen gaan over deze onderwerpen. Mijn idee is om de gesprekken vast te leggen op video zodat ik het kan gebruiken in het onderwijs.

Ik ben aan het experimenteren met deze nieuwe vorm van onderwijs. Tot nu toe heb ik de films opgenomen met mij en een aantal collega's maar ik wil nu het werkveld erbij betrekken.

De zoektocht heeft al een paar afspraken en contacten opgeleverd. Erg leuk dus.
Mocht je na het lezen van dit blog ook je bijdrage willen leveren (lees: interview afnemen) : graag!Ook ontdekte ik een nieuw overheidsinitiatief waarbij professionals met elkaar kunnen samenwerken. Plein Overheid oftewel Pleio. Deze webite is gericht op ambtenaren en lijkt me de moeite waard te onderzoeken alleen al om het feit dat er meer dan 86000 leden op zitten. Je kunt er veel informatie in kwijt en er wordt ook met groepen gewerkt.Via Pleio kwam ik bij Netwerk jeugd met 1299 leden. Een platform voor samenwerking tussen beleidsmakers en professionals voor een betere zorg voor de jeugd.


Via hen ontdekte ik weer dat er talloze sites zijn zoals deze.
De site richt zich op alle professionals in de regio West-Brabant West die te maken hebben met de overgang van het oude naar het nieuwe jeugdzorgstelsel.

of deze: Flexus Jeugdplein 

 En zo ontdek ik dat men volop bezig is met nieuwe initiatieven om vorm te kunnen geven aan het nieuwe beleid in Nederland.
En als gevolg daarvan ben ik even de draad kwijt met wat ik daarmee moet in de opleiding.
Dit onderdeel is maar een klein onderdeel van de inhoud van de leerperiode. Als ik nu zelf al het gevoel heb te overspoelen aan informatie dan beleven de studenten dat ook.

Dus hup weer aan het werk: vastleggen van de ideeën, proberen om studenten te inspireren zelf op onderzoek uit te gaan maar ik moet wel voldoende houvast geven.

Groeten


woensdag 1 oktober 2014

Ik zoek professionals om te interviewen over gebruik internet doelgroep

Bij de opleiding Social Work geef ik samen met collega Ayk invulling aan de competentie 'mediagebruik voor sociaal werkers'.
De competentie bestaat uit een aantal indicatoren zoals
 • Sociaal werker kan internet gebruiken om samen te werken met andere professionals.
 • Sociaal werker kan internet gebruiken om zichzelf als professional te presenteren.
 • Sociaal werker kan internet gebruiken voor en met de client zoals on line tools.
 • Sociaal werkers moeten op de hoogte zijn van kansen en bedreigingen van internet en daar voorlichting over kunnen geven.
Hier een uitleg over de competentie.

Voor onderwijsperiode 2 willen we graag onze eigen studenten bewust maken van hun eigen internetgebruik en online gedrag. Tevens willen we dat ze onderzoek doen naar hoe 'de doelgroep' internet gebruikt.
De doelgroep is hier heel breed, kan zijn mensen met een beperking of jongeren.

Ik zoek professionals die ik kan interviewen over het gebruik van internet door de doelgroep. Tegen welke zaken lopen de professionals aan m.b.t. de doelgroep. Welke gevaren doen zich voor. Welke maatregelen nemen instellingen.

Je kunt je reactie sturen naar @FransSocialWork en de mensen zonder twitter kunnen mailen naar frans.roovers @ zuyd.nl

Met vriendelijke groet

vrijdag 23 mei 2014

Landelijke Leergang Ouderenwerker


Wim is een collega van mij die niet alleen werkzaam is bij de faculteit Social Work maar sinds kort ook bij de faculteit gezondheidszorg. 
Een van zijn taken is  om als lid van de ontwikkelgroep ( bestaande uit vertegenwoordigers van Hogescholen  Stenden, Windesheim en Zeeland)  een Landelijke Leergang Ouderenwerker 3.0, transities in wonen – welzijn en zorg  te ontwikkelen.  
Deze is nu gereed en gaat in het najaar 2014/januari 2015  als vrije inschrijving van start. Ook is het mogelijk de leergang in het kader van een incompanytraject te volgen.
In de leergang worden wonen welzijn en zorg met elkaar verbonden. De leergang  heeft als focus de cursisten toe te rusten op de transitie en kan ook voor huidige of  a.s. social Workers van belang zijn voor de toerusting om met ouderen te gaan werken.

Thans wordt een regionale en landelijke  voorlichtingscampagne gestart. Voor verdere informatie over de leergang verwijs ik hier naar  de onderstaande website van zuyd verwijs ik hier naar de website van Zuyd Hogeschool. Deze is verbonden met de landelijke website van de leergang.zaterdag 10 mei 2014

Vilnius 02 Trainingen creatief agogisch werken (muziek) in Litouwen Vilnius

Ik werk als docent bij de faculteit Social Work en als I-adviseur bij het Facilitair bedrijf.

Ik mocht laatst een presentatie geven aan een docent en de directeur van het Vilniaus Kolegija faculteit educatie en sociale studies te Litouwen. Naar aanleiding van deze presentatie hebben ze me uitgenodigd in Litouwen om een aantal lessen te verzorgen.

http://www.art-terre.be/local/cache-vignettes/L350xH233/08_-_dorine_34_w-bb99c.jpg
Ik ga met mijn collega Dorine, specialist in Creative Problem Solving Methodology daar een aantal trainingen geven. Omdat ik de reis maak vanuit mijn werk als I-Adviseur ligt daar de focus (ICT in onderwijs) maar ik zal ook een aantal trainingen geven rondom muzisch agogisch werken ofwel creatief agogisch werken.De reis is onderdeel van Lifelong Learning Programme van Erasmus.


Ik zal verslag doen van mijn reis op een ander blog.

Ik ga trainingen geven aan 2 verschillende groepen: 
1: studenten sociaal werk en lerarenopleiding basisschool 
2: studenten opleiding kleuterleidster

Ik ga workshops doen met (zelfgemaakte) percussie instrumenten waarbij sociale vaardigheden zoals geduld, initiatief nemen aan bod zullen komen.


http://unbeatable-energy.co.uk/wp-content/uploads/2010/07/Boomwhackers_small.jpg
Ik neem een paar setjes boomwhackers mee om groepsdynamische processen in beeld te brengen.

En via allerlei muziekactiviteiten ga ik uitleg geven over inzet creatieve middelen bij ontwikkelgebieden van mensen zoals cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, zelfexpressie etc.
Tevens zal ik de competentie mediawijsheid en ICT vaardigheid introduceren.
 • Hoe gebruik je ICT in je werk als professional. Aan bod komen:
 • Communiceren met professionals
 • Netwerken met cliënten
 • Voorlichting kansen en bedreigingen internet
 • On line hulpverlening
 • Je zelf online presenteren als professional
Ik moet alles in het Engels doen dus dat wordt spannend. Lang leve Google Translate!
Mochten jullie als lezen van mijn blog ook vragen hebben over de Litouwse situatie dan mogen jullie mij als 'doorgeefvraagluik' gebruiken:)

Natuurlijk mogen jullie me ook voorzien van goede tips of activiteiten.

vrijdag 14 februari 2014

Livechat SW3

Dag beste studenten SW3 en SLB docenten.
Maandag 17 februari (17.30-18.30) zal er een interactieve on-line voorlichtingssessie gaan plaatsvinden waarin je informatie krijgt over de minoren en vrije studieruimte binnen het 4de jaar Social Work.


Hier de link naar de presentatie van 17 februari
  Je moet deze voorlichtingspresentatie vanuit thuis of stage vanachter een laptop of PC live meekijken. Je vragen kun je digitaal stellen via je smartphone, tablet of computer.  We zenden de presentatie live op het internet en tegelijk ontvangen wij van jullie vragen en opmerkingen.

Nu is er nog geen uitzending maar er is wel een testbeeld met geluid. Je doet er verstandig aan van te voren te controleren of dit werkt!
Hier is de link

Tijdens het kijken naar de presentatie kun je (anoniem) opmerkingen maken en vragen stellen. Dit gebeurt digitaal via een website of smartpone. We doen dat met de tool Shakespeak. (www.shakeq.com inloggen met sw3)

Hier volgt een instructie die je alvast kunt doorlopen om te zien of bij jou alles werkt.
Verderop staan probleemoplossingen voor als dingen niet werken. 
De reden dat de instructie in een blogvorm is geschreven is omdat we dan kleine wijzigingen kunnen doorvoeren zonder jullie steeds te hoeven mailen.

In het hoorcollege is gesproken over een weblecture van Jhoy. Die is op blackboard en hieronder te zien. In deze presentatie krijg je al veel info over jaar 4. Aan de hand van deze presentatie en het hoorcollege van vorige week kun je vragen stellen. (Presentatie is te zien onder aan dit blog)

Instructie:

Livestream (presentatie)

Shakespeak (vragen en opmerkingen)

 • Kan via smartphone, tablet, laptop of computer.
 • Ga naar http://shakeq.com
 • Login met: SW3 (niet hoofdlettergevoelig)
 • Als je computer gebruikt is het voordeel  dat je 2de tabblad kunt openen in je browser, je moet dan wel tussen de schermen wisselen. (met Ctrl T open je een nieuw tabblad). Een andere optie is om twee vensters naast elkaar te zetten.
Als alles foutloos loopt zou je nu gewoon mee kunnen kijken en doen.

Wees je tijdens de presentatie bewust dat er een vertraging is van ongeveer 15 seconden tussen de presentatie en het verschijnen op jullie scherm. Als je dus een vraag stelt al het zeker 30 seconden duren voordat die in beeld komt.

Testen

Je doet er wel verstandig aan alles ruim van te voren een keer te testen.
We maken gebruik maken van veel techniek. In principe zijn het standaard technieken die je eigen pc, Apple of laptop gewoon aankunnen. Toch is het goed van te voren te controleren of alles werkt. Misschien heb je een verouderde versie van een browser of is je verbinding te traag. We hebben de setup getest met Internet Explorer, Chrome en Firefox.

Hier een filmpje wat je zou kunnen kijken als wil weten hoe je alles moet inregelen..

Zo ziet het eruit

Als je naar de lifestream gaat krijg je dit beeld te zien en er klinkt een rustig muziekje. Het laden van de site kan even duren maar als het langer dan 30 seconden duurt is er iets mis.
Links komen de docenten in beeld en rechts komen de vragen en opmerkingen die jullie stellen in beeld. We zullen de uitzending ongeveer een kwartier voor aanvang starten.


De Shakespeak tool om vragen en opmerkingen te plaatsen ziet er zo uit:
Als je inlogt met 'SW3' als logincode krijg je een vergelijkbaar scherm waarin je vragen en opmerkingen kunt starten. Deze sessie zal ook een uur van te voren beschikbaar zijn.


Problemen oplossen

Als de link naar de presentatie niet werkt:
 • Druk op F5 of ververs je scherm.
 • Gebruik een andere browser (explorer, chrome, firefox)
 • Update je browser

Als er problemen zijn met de verbinding
 • Probeer op een computer met vaste internetaansluiting
 • Probeer op een plek met beter draadloos ontvangst
Als er problemen zijn met geluid
 • Controleer eerst of je geluid hoort via je mediaspeler of een youtubefilmpje
 • Staat de luidspreker aan
 • Staat de volumeknop hard genoeg

Tot slot


Vragen over de 
 • organisatie van de middag: Esther Konings
 • technische kant: Frans Roovers

Noodoplossingen

 • Als de lifestream niet werkt dan hebben we een probleem!. Dan zullen we gewoon een opname later beschikbaar stellen en zal er geen live interactie mogelijk zijn:(.
 • Als shakespeak niet werkt gaan we de vragen gewoon mailen, bellen en twitteren. We zullen de gegevens t.z. hier plaatsen (moet ik nog even overleggen).
Presentatie Jhoy

Opname van maandag 17 februari

zondag 19 januari 2014

Kan iemand mij verder helpen met mijn zoektocht naar publicaties en onderzoeken over Social Media en Participatie? (i.v.m. mediawijsheid)Wow, wat leuk om te zien dat deze tweet zoveel werd ge-retweet. Lang leve twitter en het netwerk (vooral van Kelly de Vries:)).

  Ik kreeg van een aantal mensen de vraag wat ik precies nodig heb.
Laat me proberen het uit te leggen.

Ik ben docent Social Work en wij hebben een nieuw kennisgebied: mediawijsheid.
Onder mediawijsheid verstaan we 'het gebruik van moderne technologie (lees internet) in je werk als professional. Concreet betekent dit: 
 • Gebruik Social Media om met andere professionals contact te onderhouden (bijv Linkedin).
 • Gebruik Social Media om een eigen profiel te maken waarin je jezelf presenteert (bijv Wordpress en d.m.v. Twitter en Bloggen)
 • Gebruik Social Media in het werken met de cliënt (bijv. werken met Facebookgroepen, Whatsapp, on line hulopverlening)
 • Wees op de hoogte van gevaren en geef voorlichting.
 • Probeer bij nieuwe ontwikkelingen creatieve toepassingen t.b.v. het werkveld te vinden. 
 Voor mij persoonlijk is Social Media vooral een kwestie van doen maar natuurlijk wil je als HBO instelling ook refereren aan onderzoeken die zijn gedaan rondom dit onderwerp.

Ik ben dus concreet op zoek naar literatuur en gepubliceerde onderzoeken van Social Media in het werk van een sociaal werker. Zoals:


 • gebruik iPads en ouderen.
 • burgerinitiatieven rondom participatie (waarbij Social Media gebruikt wordt).
 • effectiviteit inzet Social Media door jongerenwerkers

De komende periode ligt de insteek op participatie dus daar ligt een beetje mijn focus, maar uiteraard ben ik in alles geïnteresseerd zolang er een link is met sociaal werk en Social Media.

Via de databank van de Zuydbieb kom ik wel een en ander tegen via Google Scholar, Springerlink en Nederlands Jeugdinstituut.

Mijn onderzoeksvaardigheden moeten nog wat aangescherpt worden want ik kom nog niet iets tegen waar ik wat mee kan. Vandaar dat ik jullie hulp inroep.

Wat ik wel interessant vond en waar ik zeker iets mee kan in de toekomst is deze publicatie van Jan van Dijk die ook is opgenomen in het  boek 'Basisboek Social Media'.

Ik hoop op jullie medewerking

groeten
Frans

update
19 jan 2013 

17 jan 2013