Pagina's

vrijdag 6 december 2013

Online Hulp 2013 Congresbezoek en Reflectie


Mira is een collega van mij die jaren bij Mondriaan Verslavingszorg heeft gewerkt als online behandelaar. Binnen de faculteit Social Work is zij ook de expert online hulpverlening. Ze heeft een eigen keuzemodule 'Online hulpverlenen' en is betrokken bij de invulling mediawijsheid.

Ze bezocht onlangs een congres en dit is haar persoonlijke verslag. Het is een beschrijving van de inhoud van het congres. 
Verslag bezoek Congres Online Hulp 2013, Beatrixtheater Utrecht (op twitter #COH2013)
Donderdag 31 oktober 2013 heb ik het Congres Online Hulp bezocht. Ik wil graag op de hoogte blijven en ik wil zoeken naar nieuwe inzichten en ideeën die kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van online hulpverlenen binnen SW2.0 en mediawijsheid.

Onbekend maakt onbemind
Er blijkt nog steeds weerstand tegen deze vernieuwing. Sommige mensen houden niet van veranderingen en zijn van mening dat alleen face to face (f2f) hulpverlening effectief is. Zelf durf ik te stellen, nadat ik jarenlang ervaring met zowel face to face contacten als digitale contacten heb opgedaan, dat het één het ander niet uitsluit, zelfs aanvullend op elkaar kan werken. Net zoals in face to face contacten dient het aanbod afgestemd te worden op de behoeften van de klant. Wat voor de één niet werkt, werkt voor de ander juist wel. Datzelfde geldt uiteindelijk ook voor de hulpverlener. Maar om bij voorbaat al uit te sluiten dat iets niet werkt. 

Hier een link naar alle powerpointpresentaties.

Korte beschrijving van enkele presentaties


“Digitaal was vernieuwend, digitaal is nu de norm, aldus Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, één van de gastsprekers op het congres.Ondanks dat het werkveld zelf nog enorm worstelt met deze ontwikkelingen, is de brug tussen onderwijs en praktijk op dit gebied nog groot. De moraal van het congres was mijn inzien dat het werkveld niet langer dient te blijven innoveren op dit gebied, maar nu ook eens daadwerkelijk moet gaan implementeren. 


Verdiepen in plaats van te blijven verbreden, zo zou ik het zelf formuleren. Er werd door gastheer Frank Schalken, auteur van het Handboek Online Hulpverlenen, een oproep aan managers gedaan om hun personeel beter te faciliteren en begeleiden bij online hulpverleningsmogelijkheden. Als de hulpverlener goed geïnformeerd is en klaargestoomd wordt ten aanzien van de mogelijkheden die E(mental)-health biedt, dan kan de hulpverlener de klant ook veel beter ondersteunen om online mogelijkheden te benutten. Iets dat de zelfredzaamheid en zelfregie op één of meerdere levensgebieden kan vergroten. Zowel hulpverleners als hulpvragers dienen, zoals Schalken dit op het congres noemde, “verleid” te worden. De nabije toekomst, beter gezegd het NU, bestaat uit blended hulpverlenen, een combinatie van face to face hulpverlening met online hulpverlening. Momenteel wordt dit gezien als de ideale mix. Zoals al eerder gezegd is, is het één niet beter dan het ander, maar zijn beiden complementair aan elkaar.

Blended hulpverlenen kan kosten besparen, maar draagt bovenal ook bij aan meer behoud van zelfregie en zelfredzaamheid van de klant.

Hiernaast zie je de 7 competenties van een online hulpverlener zoals ze tijdens het congres zijn gepresenteerd.
Conclusies voor het onderwijs
  • Vanuit het verbinden van praktijk met onderwijs komt voor mijzelf meer dan eens naar voren dat ons onderwijs niet langer achter kan blijven bij de ontwikkelingen rondom internettechnologie in de zorg- en welzijnssector, ofwel de beroepspraktijk van een Social Worker.
  • Voor studenten is ervaring met face to face hulpverlening een pre om ook online hulp te kunnen verlenen zeker wanneer er geen sprake is van deze mix en alleen online hulp verleend wordt.  
  • Verdiepen in plaats van verbreden geldt  dus voor de invulling van online hulpverlening binnen het onderwijs. Docenten dienen warm te lopen voor online hulpverleningsmogelijkheden, voor internettechnologie binnen Social Work, zodat we dit beter kunnen integreren in ons nieuwe onderwijs en we met zijn allen draagvlak hiervoor kunnen creëren. Onze studenten zijn met de digitale wereld opgegroeid, zij dienen het enkel nog op de juiste manier te leren toepassen. Studenten dienen met een andere mindset te worden opgeleid, zodat zij straks simpelweg alleen maar hoeven in te voegen in de online beroepspraktijk, als ware deze net zo vanzelfsprekend als de reguliere beroepspraktijk van face to face hulpverlening. Dat is wat de huidige beroepspraktijk ook van ons als opleiding vraagt. Het belang van enerzijds kennis in de vorm van mediawijsheid, anderzijds het beheersen van online vaardigheden. Beiden zijn hiervoor onontbeerlijk. Beiden kunnen ook met elkaar versmolten worden vanuit ons huidige onderwijs en in de doorontwikkeling van ons nieuwe onderwijs.
  • De te kiezen methodieken die worden toegepast in de praktijk zijn deels afhankelijk van persoonlijke voorkeur en affiniteit. Mijn devies is dan ook om aandacht te blijven houden voor beiden (f2f en online) en af te stemmen op een ieders persoonlijke behoefte.
  • Van daaruit is het van belang om enerzijds een generiek en anderzijds een specifiek aanbod van Mediawijsheid binnen onze opleiding aan te bieden. 
  • Ook is het van belang dat collega's op de hoogte blijven van deze ontwikkelingenbijvoorbeeld in de vorm van interne Masterclasses. Uit mijn eigen beroepspraktijk is namelijk gebleken dat het onmogelijk is om bij een ieder draagvlak te creëren en dat je beter met een kleine club kunt zorgdragen voor een gedegen implementatie dan met een grote club te blijven innoveren.
Mira

Hieronder nog enkele andere videos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten