Pagina's

vrijdag 6 december 2013

Online Hulp 2013 Congresbezoek en Reflectie


Mira is een collega van mij die jaren bij Mondriaan Verslavingszorg heeft gewerkt als online behandelaar. Binnen de faculteit Social Work is zij ook de expert online hulpverlening. Ze heeft een eigen keuzemodule 'Online hulpverlenen' en is betrokken bij de invulling mediawijsheid.

Ze bezocht onlangs een congres en dit is haar persoonlijke verslag. Het is een beschrijving van de inhoud van het congres. 
Verslag bezoek Congres Online Hulp 2013, Beatrixtheater Utrecht (op twitter #COH2013)
Donderdag 31 oktober 2013 heb ik het Congres Online Hulp bezocht. Ik wil graag op de hoogte blijven en ik wil zoeken naar nieuwe inzichten en ideeën die kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van online hulpverlenen binnen SW2.0 en mediawijsheid.

Onbekend maakt onbemind
Er blijkt nog steeds weerstand tegen deze vernieuwing. Sommige mensen houden niet van veranderingen en zijn van mening dat alleen face to face (f2f) hulpverlening effectief is. Zelf durf ik te stellen, nadat ik jarenlang ervaring met zowel face to face contacten als digitale contacten heb opgedaan, dat het één het ander niet uitsluit, zelfs aanvullend op elkaar kan werken. Net zoals in face to face contacten dient het aanbod afgestemd te worden op de behoeften van de klant. Wat voor de één niet werkt, werkt voor de ander juist wel. Datzelfde geldt uiteindelijk ook voor de hulpverlener. Maar om bij voorbaat al uit te sluiten dat iets niet werkt. 

Hier een link naar alle powerpointpresentaties.

Korte beschrijving van enkele presentaties


“Digitaal was vernieuwend, digitaal is nu de norm, aldus Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, één van de gastsprekers op het congres.Ondanks dat het werkveld zelf nog enorm worstelt met deze ontwikkelingen, is de brug tussen onderwijs en praktijk op dit gebied nog groot. De moraal van het congres was mijn inzien dat het werkveld niet langer dient te blijven innoveren op dit gebied, maar nu ook eens daadwerkelijk moet gaan implementeren. 


Verdiepen in plaats van te blijven verbreden, zo zou ik het zelf formuleren. Er werd door gastheer Frank Schalken, auteur van het Handboek Online Hulpverlenen, een oproep aan managers gedaan om hun personeel beter te faciliteren en begeleiden bij online hulpverleningsmogelijkheden. Als de hulpverlener goed geïnformeerd is en klaargestoomd wordt ten aanzien van de mogelijkheden die E(mental)-health biedt, dan kan de hulpverlener de klant ook veel beter ondersteunen om online mogelijkheden te benutten. Iets dat de zelfredzaamheid en zelfregie op één of meerdere levensgebieden kan vergroten. Zowel hulpverleners als hulpvragers dienen, zoals Schalken dit op het congres noemde, “verleid” te worden. De nabije toekomst, beter gezegd het NU, bestaat uit blended hulpverlenen, een combinatie van face to face hulpverlening met online hulpverlening. Momenteel wordt dit gezien als de ideale mix. Zoals al eerder gezegd is, is het één niet beter dan het ander, maar zijn beiden complementair aan elkaar.

Blended hulpverlenen kan kosten besparen, maar draagt bovenal ook bij aan meer behoud van zelfregie en zelfredzaamheid van de klant.

Hiernaast zie je de 7 competenties van een online hulpverlener zoals ze tijdens het congres zijn gepresenteerd.
Conclusies voor het onderwijs
 • Vanuit het verbinden van praktijk met onderwijs komt voor mijzelf meer dan eens naar voren dat ons onderwijs niet langer achter kan blijven bij de ontwikkelingen rondom internettechnologie in de zorg- en welzijnssector, ofwel de beroepspraktijk van een Social Worker.
 • Voor studenten is ervaring met face to face hulpverlening een pre om ook online hulp te kunnen verlenen zeker wanneer er geen sprake is van deze mix en alleen online hulp verleend wordt.  
 • Verdiepen in plaats van verbreden geldt  dus voor de invulling van online hulpverlening binnen het onderwijs. Docenten dienen warm te lopen voor online hulpverleningsmogelijkheden, voor internettechnologie binnen Social Work, zodat we dit beter kunnen integreren in ons nieuwe onderwijs en we met zijn allen draagvlak hiervoor kunnen creëren. Onze studenten zijn met de digitale wereld opgegroeid, zij dienen het enkel nog op de juiste manier te leren toepassen. Studenten dienen met een andere mindset te worden opgeleid, zodat zij straks simpelweg alleen maar hoeven in te voegen in de online beroepspraktijk, als ware deze net zo vanzelfsprekend als de reguliere beroepspraktijk van face to face hulpverlening. Dat is wat de huidige beroepspraktijk ook van ons als opleiding vraagt. Het belang van enerzijds kennis in de vorm van mediawijsheid, anderzijds het beheersen van online vaardigheden. Beiden zijn hiervoor onontbeerlijk. Beiden kunnen ook met elkaar versmolten worden vanuit ons huidige onderwijs en in de doorontwikkeling van ons nieuwe onderwijs.
 • De te kiezen methodieken die worden toegepast in de praktijk zijn deels afhankelijk van persoonlijke voorkeur en affiniteit. Mijn devies is dan ook om aandacht te blijven houden voor beiden (f2f en online) en af te stemmen op een ieders persoonlijke behoefte.
 • Van daaruit is het van belang om enerzijds een generiek en anderzijds een specifiek aanbod van Mediawijsheid binnen onze opleiding aan te bieden. 
 • Ook is het van belang dat collega's op de hoogte blijven van deze ontwikkelingenbijvoorbeeld in de vorm van interne Masterclasses. Uit mijn eigen beroepspraktijk is namelijk gebleken dat het onmogelijk is om bij een ieder draagvlak te creëren en dat je beter met een kleine club kunt zorgdragen voor een gedegen implementatie dan met een grote club te blijven innoveren.
Mira

Hieronder nog enkele andere videos

Amnesty schrijfactie mensenrechten bij SW Zuyd

Vandaag zijn Dwight (oud student) en een vrijwilliger van Amnesty in de kantine om jullie hulp te vragen.

Op 10 december is het de "Dag van de rechten van de mens" en dit jaar is een van de acties een schrijfmarathon.

Het doel is om op 10 december 42.000 brieven bij elkaar te schrijven. Er zijn 6 Individuals at Risk (slachtoffers van mensenrechtenschendingen) voor wie de brieven geschreven worden.  Er moeten dus minimaal 7000 brievenschrijvers meedoen die 6 brieven schrijven om 42.000 te halen!

Dus als jullie je betrokken voelen: schrijf mee

woensdag 16 oktober 2013

Handige apps voor jongerenwerkers

Ik ben  op zoek naar handige apps voor de smartphone en iPad waar jongerenwerkers (Social Workers) iets mee kunnen in de praktijk. Ik denk dan aan:

 • Apps met informatie VOOR de professional
 • Apps voor communicatie met de doelgroep of andere professionals
 • Apps ter ondersteuning van het werken met de doelgroep
 • etc....

Voor de communicatie lijken me de gangbare apps geschikt zoals Facebook, Twitter, Whatsapp.

Interessante apps die ik tegenkwam VOOR professionals zijn

Meldcode
Deze app helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Seksoa
Seksoa is het digitale magazine Soa Aids Nederland over soa, hiv en seksuele gezondheid.


WettenNL
Hier vind je alle Nederlandse wet- en regelgeving en decentrale regelgeving.  


Farmacotherapeutisch Kompas
Hier staat informatie in over medicijnen.
AED4.EU
Met deze App kun je snel zien waar bij jou in de buurt een hartmassageapparaat (Externe Defibrillator) te vinden is.Handig voor iedereen.


Deze links kwam ik ook tegen
Jong en zo
Apps via Social Work Today
Mobile Social Work

Ik zou dit repertoire graag uitbreiden en zie aanvullingen graag tegemoet (ik kijk uit naar tips, stuur naar @FransSocialWork).

Via Linkedin kreeg ik een boel tips van Sonja Heijkamp.

 


De groene zijn geschikt voor jongerenwerkers, de witte moet ik nog bekijken en de rode zijn minder geschikt.

Ik deel de apps op PINTEREST .

Ik hoop dat jij er in de toekomst ook iets aan hebt.

dinsdag 25 juni 2013

Groepswerk en Sociale Netwerken bij MEE oost Gelderland.

Op uitnodiging van mijn collega Wim mocht ik mee naar Doetinchem, MEE oost Gelderland om precies te zijn. Een groep professionals (Maatschappelijk werk, doelgroep mensen met een beperking) krijgt daar een cursus aangeboden rondom groepswerk en sociale netwerken.


Wim vroeg me iets te vertellen over Social Media en web 2.0.
Ik heb gebruik gemaakt van deze presentatie.


Dit is een presentatie met onderdelen zoals ik die vaker gebruik en waarin ik inga op trends van het internet, uitleg geef over Social Media en wat praktische voorbeelden laat zien.
Ik probeer altijd van te voren research over het onderwerp of instelling te doen.
In dit geval maatschappelijk werk en ondersteunen van mensen met een (functie) beperking en het werken in groepen en sociale netwerken.

Ik had ruim twee uur de tijd mijn verhaal te doen. Na wat internetopstartpoblemen gingen we van start met shakespeak en sliderocket. Het eerste uur was vrij technisch met definities van social media en verdiepende uitleg over kenmerkende verschillen en overeenkomsten.
In het tweede uur keken we naar de praktische toepasbaarheid en hebben we gebrainstormd over praktische toepassingen.

In het kader van sociale netwerken liet ik een voorbeeld zien van Sandra. Ik ken Sandra toevallig persoonlijk omdat ik haar les geef op de muziekschool. Zij heeft op facebook een oproep gedaan lotgenoten (Sandra zit in een rolstoel) mee te denken over de inhoud van een website die ze wil bouwen. Ik had Sandra graag via Skype in de presentatie haar verhaal zelf laten vertellen maar dat is helaas niet gelukt.Ik vind het gewelding dat mensen zoals Sandra hun eigen lot in handen nemen en het internet gebruiken om hun doelen te realiseren. Dat is een van de mooie aspecten van deze tijd, dat je zelf een bijdrage kunt leveren en producent of kennisdoorgever kunt zijn om anderen weer verder te helpen.

Het was een gevarieerde groep cursisten qua leeftijd maar wel voornamelijk vrouwen. Veel mensen maken al gebruik van web 2.0 tools maar in mindere mate voor het werk. Het bekende verhaal dus....
Na twee uur had ik de indruk dat mensen het verhaal wel interessant vonden en zeker meer willen nadenken over het inzetten van tools voor hun eigen werk.
Er was met name veel interesse in Twitter en het maken van websites en blogs.

Wat ik vooral interessant vond was om te horen hoe MEE oost Gelderland al gebruik maakt van social media: ze gebruiken twitter en facebook en zijn bezig met het ontwikkelen van een app ter ondersteuning van mensen met autisme. Daar wil ik wel meer over weten!

Goed te horen dat in dit geval 'Beleid over Social Media' niet gaat over gevaren en inperkingen van werknemers (wat ze wel en niet mogen) maar dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van WAT ZE ERMEE WILLEN. 
Dat noemen ze visie:). 


Dit is het twitterkanaal van MEE oost Gelderland
Dit is de facebookpagina van MEE oost Gelderland
Bij het onderwerp bloggen en websites maken zag ik de pennen vlijtig op het papier aantekeningen maken dus ik hoop binnenkort hieronder waar aanvullingen te geven met door de cursisten gemaakte blogs, websites en sociale netwerken.

Succes ermee.

 

donderdag 30 mei 2013

Laatste update afstudeerstage Afrika Maud 3(3)Ondertussen is Maud weer terug in Nederland, maar met terugwerkende kracht dan toch haar laatste verslag.
Ze heeft ook met een artikel in de lokale krant gestaan en bezoek gekregen van de begeleidende docent en de directeur van de opleiding. Ik hoorde hele enthousiaste verhalen over wat Maud daar heeft bereikt en hoe ze dingen heeft aangepakt.

Hier laatste update eind april van Maud zelf:
Hallo allemaal!

Bij deze alweer mijn laatste update vanuit Zuid-Afrika. Wat vliegt de tijd..
Wat mijn gezondheid betreft ben ik nog niet helemaal de oude. Mijn darmen hebben toch blijvend problemen met het Zuid Afrikaans klimaat en inheemse voedingssupplementen.
Ik verheug me er nu al op om weer in mama’s vertrouwde verzorghandjes te zijn!
De laatste weken heb ik het erg druk gehad met het schrijven van mijn scriptie. Maar, het harde werken is beloond geworden met zeer positieve feedback van mijn afstudeercoach in Nederland! Ook mijn supervisor in Kaapstad is zeer tevreden over mijn prestaties.

Zoals ik jullie in de vorige update heb aangegeven, hebben we besloten om het donatiebedrag deels direct te besteden aan activiteiten mét de kinderen en het aanschaffen van therapiemateriaal vóór de kinderen.
Op woensdag 17 april zijn we naar WonLife in Fisantekraal geweest, waar ik jullie in de vorige update al iets over verteld heb.
Wát een mooie ervaring was dat!
Onze kinderen deelden de zelf klaargemaakte broodjes hotdogs uit aan andere kinderen. Dit om ze te leren dat het leven niet alleen uit nemen bestaat, maar ook uit geven. Alle kinderen vonden het fantastisch! 


Zaterdag 20 april hebben we het uitstapje naar de Jolly Roger Pirate Boat gemaakt. Alle kinderen waren heel opgewonden en konden niet wachten om aan boord te gaan. Wat hebben ze genoten! Tijdens de trip werd er een toneelstukje opgevoerd door 2 piraten en hebben we heel veel dolfijnen gespot. Daarna hebben we allemaal iets lekkers gegeten bij de Mac Donalds, waar de kinderen zich ook nog heerlijk uitgeleefd hebben in de speelruimtes.


Oftewel: het was een groot succes. Voor deze kinderen is het al een hele ervaring om een autorit mee te maken, dan kijken ze hun ogen al uit om zich heen. Dus jullie kunnen je voorstellen hoe deze ervaring voor hun is geweest! Aan het einde van de middag werd ik door alle kinderen hartelijk bedankt (“Dankie Aunty!!”).

Daarnaast ben ik samen met mijn supervisor op pad geweest om therapiemateriaal te gebruiken. We hebben bijvoorbeeld een poppenfamilie gekocht. In therapie wordt dan aan de kinderen gevraagd om de belangrijkste personen voor hen te benoemen. Door middel van speltherapie wordt het kind geholpen en kan het de personen aanwijzen en benoemen.  Daarnaast hebben we veel kleine materialen gekocht die zeer bruikbaar zijn in de gegeven therapievormen. Mijn supervisor, die ook de trainingen geeft, was er SUPER blij mee!

Het resterende donatiegeld zal deels besteed gaan worden aan materialen voor de groentetuin. Een stagiaire is momenteel bezig met dit project opnieuw op te pakken, aangezien het onkruid meters hoog staat en er geen groente meer te bekennen is. Het is de bedoeling dat er samen met de kinderen in de tuin gewerkt wordt waarbij ze leren te werken voor hun eigen eten op hun bord. Daarnaast zal er nog geld besteed worden aan andere benodigde therapiematerialen. Dat is ook nodig, want het therapielokaal ziet eruit als een woonkamer. Dit hoewel een therapielokaal een kindvriendelijke en uitnodigende uitstraling moet hebben, waarin de kinderen zich thuis voelen en ook bereid zijn om persoonlijke en belangrijke informatie te delen.

Ik weet in ieder geval 100% zeker dat het resterende geld nu in goede handen is en het nuttig en zinvol besteed zal worden.
Omdat de organisatie van Durbanville Children’s Home zeer positief mijn stage-inzet en jullie donaties, en in weke vorm deze zijn ingezet, waardeert, is men thans bezig om in de eerstvolgende nieuwsbrief van Children’s Home over mijn stage en de donatiebestedingen te schrijven.
Inmiddels is het alweer mijn laatste week bij Durbanville Children’s Home. Ik heb er echt van genoten! Nogmaals wil ik jullie allemaal bedanken voor de donaties. Ik vind het fantastisch dat ik persoonlijk een deel van de besteding heb mogen meemaken.

Groetjes,
Maud de Bruijni

woensdag 13 maart 2013

Verklaring Burn Out in Nederland volgens Nieuw Zeelandse therapeut

Een tijdje geleden hoorde ik op de radio 1 een leuk interview met therapeute  Michelle van Dusseldorp uit Nieuw Zeeland die naar Nederland is geëmigreerd. Net zoals je als Nederlander allerlei dingen opvallen in een ander land tijdens vakantie of studiereis, zo bekijkt deze vrouw ons land ook als buitenstaander. 
Een van de dingen waar ze zich het meest over verbaasde wat dat zoveel mensen hier een burn out hebben. Dat kende ze niet vanuit Nieuw Zeeland, of toch, er was haar 1 geval bekend maar dat was een Europeaan:)

 
Het interview gaat over haar boek 'Ik kan veranderen' waarin ze stappen zet naar veranderen van problematisch gedrag. 

De observaties van ons land vond ik de moeite waard in een blog op te nemen omdat het goed is om jezelf af en toe eens door de ogen van een ander te bekijken. Ik vond het een hele leuke manier van denken. (Vanaf 18'30 te beluisteren). 
 1. Mensen hebben een te kleine tuin in Nederland. Het werken in de tuin geeft rust en is een goede manier om af te schakelen. Mensen moeten meer naar buiten en in de natuur zijn.
 2. Nederland is heel doel- en prestatiegericht. Men zou meer op het proces moeten richten en genieten
 3. De Nederlanders zijn mentaal 'minder flexibel'. "Zo hoor je het te doen". In Nieuw Zeeland is de cultuur meer "niets hoeft".
 4. We geven elkaar in Nederland te weinig complimenten. We moeten elkaar meer bemoedigen. We zijn te kritisch en te gericht op fouten. Mensen hunkeren om te horen dat ze het goed hebben gedaan
 5. In de taal nemen we afstand van ons lichaam. "Ik heb iets aan DE benen" in plaats van "MIJN" benen. We hebben minder contact met ons lichaam en leven te veel vanuit ons hoofd waardoor we lichamelijke signalen niet herkennen of er geen aandacht aan geven.
 6. Er is een te groot vangnet in Nederland die een soort slachtoffermentaliteit creëert. Het is makkelijk om een uitkering (Ziektewet, WAO) te krijgen en te houden.
 7. Er zijn te veel formele regels en verplichtingen. Als voorbeeld de sociale cultuur van de verplichte verjaardagen.
 8. "Wie A zegt moet B zeggen". Er is weinig ruimte om terug te komen op toezeggingen al gaat dat ten koste van de gezondheid van jezelf.
Natuurlijk noemde zo ook dat hier ook positieve dingen uit voort komen zoals doorzettingsvermogen en productiviteit. Ze vind ons land ook erg netjes, ordelijk en schoon.
Het gaat er haar om dat het pas mis kan gaan als het op alle punten doorschiet.

Ik laat het nog even bezinken....

dinsdag 12 maart 2013

Update stage Zuid Afrika Maud 2(3)

OP 14 februari berichtte ik van Maud die in het kader van afstuderen nar Zuid Afrika is vertrokken.
Link naar blog.

Dit mailde ze me op zaterdag 6 aprilHallo allemaal!

Bij deze weer een update vanuit het verre Zuid-Afrika. Hoewel ik op dit moment al enkele dagen niet helemaal fit ben (antibiotica wegens aanhoudende buikpijn en hierdoor sinds kort een dieet van water, kip en rijst), heb ik gelukkig toch wat energie en tijd gevonden om jullie weer een update te sturen!
De laatste tijd ben ik erg druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Heb interviews afgenomen van de social workers in het childrens home en deze helemaal uitgetypt en geanalyseerd. Momenteel ben ik druk bezig met mijn onderzoeksbevindingen en het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Over 3 weken(en dan wil ik het monnikenwerk uiteraard ver achter de rug hebben), komt mijn vriend namelijk al op bezoek. De tijd vliegt!
Vandaag had ik een afspraak met mijn supervisor betreffende jullie donatiegelden. Ik heb haar gisteren de cheque laten zien, ze stond echt perplex! Ze heeft er wel een kwartier naar gestaard en was helemaal onder de indruk.  Er zal nog een ‘supreme moment’ worden gekozen voor het maken van officiële overhandigingsfoto’s.
We (mijn supervisor van het Childrens Home en ik) hebben afgesproken dat een deel van de donatie ook direct zichtbaar besteed moet worden t.b.v. de kinderen, nog tijdens mijn verblijf alhier.
Op woensdag 17 april gaan we een uitstap maken naar Won Life in Fisantekraal (clinic + early learning centre à. Dinsdag 16 april gaan we samen met onze kinderen hotdogs maken, welke ze dan op 17 april aan de kinderen in Won Life zullen uitreiken. Het doel hiervan is dat ‘onze’ kinderen ook leren te geven aan anderen welke ook behoeftig zijn om zorg. Hier op Durbanville Children’s Home ontvangt men namelijk regelmatig donaties, waardoor de kinderen toch met regelmaat worden voorzien van bijvoorbeeld nieuwe kleren, schoenen, eten en speelgoed zonder dat ze hier iets voor terug hoeven te doen.

Daarnaast is het nog de bedoeling (beter gezegd, ons beider plan) dat we een Engels boekenpakket gaan bestellen, welke dan ook door de kinderen uitgereikt zullen worden aan Won Life. 
Tevens gaan we op zaterdag 20 april met een uitverkoren groep kinderen van Children’s Home naar de ‘Jolly Roger Pirate Boat’ . Het doel hiervan is om kinderen uit ons childrens Home, die niemand hebben om in het weekend naar toe te gaan en dus 24-7 gebonden zijn aan het Childrens Home, een unieke uit-ervaring te bezorgen.
Nu ik met mijn eigen ogen kan zien hoe groot de noodzaak is om deze getraumatiseerde kinderen te helpen en te ondersteunen, ben ik jullie nóg dankbaarder voor jullie donaties. In mijn volgende update zal ik jullie foto’s laten zien van alle gebeurtenissen en de cheque-overhandiging!
Tot die tijd probeer ik nog zoveel mogelijk te genieten, hard te werken aan mijn scriptie en jullie donatiegelden nuttig te besteden!

Tot de volgende update!
Groetjes,
Maud


Op 14 februari berichtte ik van Maud die in het kader van afstuderen nar Zuid Afrika is vertrokken.
Link naar blog.

Dit mailde ze me op dinsdag 12 maart


Hallo allemaal!

Bij deze een eerste update vanuit het prachtige Zuid-Afrika. Inmiddels ben ik alweer bijna een maand in Kaapstad, en ik moet zeggen: het bevalt uitstekend! Lekker weer (al regent het vandaag..), leuke huisgenoten, prima huis met een eigen zwembad en een enthousiaste en veelzijdige organisatie om af te studeren! Een aantal van jullie zullen inmiddels al een aantal sfeer-foto’s op mijn Facebook gezien hebben. 

Mijn eerste drie weken bij Durbanville Children’s Home zaten vol met indrukwekkende observaties en belevenissen. De verhalen die je hoort over hetgeen de kinderen hebben meegemaakt zijn zó heftig dat ik me soms afvraag hoe het mogelijk is dat weerloze kinderen heden ten dage zo’n ingrijpende life-events moeten meemaken.

Gisteren voor de tweede keer een ‘family conference’ bijgewoond. De ouders zitten dan samen met de Social Worker van Childrens Home en het betrokken kind om de tafel om de opvangvoortgang en de toekomst van het kind te bespreken. De kinderen mogen tot hun 18e levensjaar op Children’s Home blijven wonen, mits ze naar school gaan. Echter wordt ernaar gestreefd om het kind zo snel mogelijk weer in een gezinssituatie te plaatsen, zij het bij de biologische ouders of een pleeggezin. Tijdens de hierboven genoemde  family conference werd er door de betreffende ouders aangegeven dat zij sowieso niet de financiële middelen hebben om hun kinderen terug in huis te nemen en voor verdere opvoeding te kunnen zorgen. De kinderen zaten voor zich uit te staren. Ik had echt met hun te doen. Hoe moet het zijn als kind, om van je eigen ouders te horen dat ze niet voor je kunnen zorgen, hoewel je als kind verlangt naar een eigen familie en een veilige thuisbasis?

Naast al deze levensverwikkelingen waarmee deze kinderen getraumatiseerd zijn, haal ik mijn ‘tjakka-gevoel’ vooral uit kortdurende momenten, zoals het huiswerk maken met de kleine jongens en ze cognitief en emotioneel vooruit zien gaan en het buitenspelen met de kinderen zodat ze wat persoonlijke aandacht krijgen en je ze zichtbaar plezier kunt bezorgen.

Nu even over al jullie donaties. In totaal hebben jullie welgeteld een bedrag van 896 euro (10.584,65 Zuid-Afrikaanse Rand) bij elkaar gedoneerd! Hiervoor wil ik jullie allen nogmaals hartelijk bedanken! Afgelopen week heb ik met mijn supervisor Jessica gesproken over de besteding van mijn donatie.
Tijdens dit overleg is besloten om in ieder geval een deel van de donatie direct in te zetten in de aanschaf van therapiemateriaal.

Er worden verschillende therapievormen gegeven op Children’s Home, welke bijdragen aan de ontwikkeling en traumaverwerking van de kinderen.  Door deze keuze kan er reeds op zeer korte termijn direct gebruik gemaakt worden van jullie donatiegelden.


Daarnaast vinden we het, in het kader van kennis- en persoonlijke ontwikkeling van een bepaalde groep kinderen(welke niet de mogelijkheid hebben om in een weekend elders te kunnen verblijven), van belang om met deze kindergroep een daguitstapje te maken zodat ze eens ‘buitenshuis’ een ongekend leuke dag mogen meemaken welke nog lang in hun geheugen gegrift zal blijven.
  
Hoe e.e.a. gerealiseerd zal worden laat ik jullie in mijn volgende update weten.
  
Ik mag in ieder geval van alles wat we kopen en ondernemen foto’s maken, zodat ik jullie alles kan laten zien.


Tot de volgende update!

Groetjes Maud