Pagina's

zondag 1 november 2015

Oproep regio Limburg: doe mee aan De week van de sociale technologie

Van 9 tot en met 15 november 2015 is het de week van de sociale technologie.
http://www.weekvandesocialetechnologie.nl/
Onder invloed van technologie veranderd ons leven en ook ons werk. In alle sectoren zijn veranderingen merkbaar dus ook in de zorg en welzijnssector. Deze week wordt georganiseerd door Movisie  


Wij (Social Work) willen graag aandacht besteden aan deze week. Mijn collega en ik geven invulling aan de leerlijn 'Technologie en welzijn' binnen Social Work Sittard en zijn dus erg begaan met het onderwerp.

Dit jaar hebben we als plan om het werkveld te betrekken en ze uit te nodigen hun voorbeelden van sociale technologie te presenteren in onze kantine.

De eersten waar we contact mee hebben gelegd zijn Stichting Trajekt en Het leger des heils. Beide instellingen maken interessante ontwikkelingen door als het gaat om gebruik technologie (o.a. iPad).

We zoeken voor die week meerdere 'good practice' uit het werkveld die we kunnen tonen.

Dus ben jij werkzaam in het werkveld en heb je iets interessants dat je wil delen dan nodigen we je van harte uit om daar iets over te komen vertellen.

 • organiseren van online hulpverlening, 
 • communiceren 
 • verantwoorden met behulp van sociale media. 
 • gebruiken, beoordelen of maken van apps.
We zullen zorgen voor een standje waar je je materialen kunt uitstallen en we zullen het onder de aandacht brengen van de studenten.

Ik hoop dat je het een leuk idee vind. Je kunt ons mailen of twitteren.

Stuur een e-mail

Groeten
Frans


Update 23 uur
Via Twitter kreeg ik al meteen een paar leuke reacties en voorbeelden zoals deze app voor openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Met dank aan Rens Kempen.
 
 

woensdag 25 februari 2015

Transitie: Transformatie werkt van binnenuit (uitnodiging netwerkdag)

Bij mijn faculteit Social Work in Sittard houden we elk jaar op witte donderdag een Netwerkdag waarin we mensen uit het werkveld uitnodigen voor een middagprogramma. Er staat elk jaar een thema centraal en er zijn diverse sprekers.
Dit jaar is het thema "Transitie van de zorg".

Als u, lezer van mijn blog en daarom een contact van mij, interesse hebt om hierbij aanwezig te zijn dan kunt u via een tweet naar @FransSocialWork meer informatie krijgen.
Misschien tot dan. 
U kunt niet zomaar komen maar moet uitgenodigd worden (vandaag de tweet).


dinsdag 6 januari 2015

Online sessie Social Media en Social Workers

Deze week mag ik weer een hoorcollege geven aan de eerstejaars studenten Social Work over gebruik technologie in het toekomstige werk.
Dit college geef ik elk jaar en steeds probeer ik mensen uit het werkveld te betrekken.
Soms gaat dat via Skype of Google Hangout en 'haalde ik het laatste half uur een professional binnen'.

Als jij hieraan wil meewerken dan verzoek ik je contact met me op te nemen.
Ik zoek iemand die in de hulpverlening werkt en die sociale technologie gebruikt (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, online hulpverlening) en die hier iets over kan vertellen en met ons de dialoog aan kan gaan.

Ik zal globaal de volgende structuur aanhouden:
 • Inleiding: internet veranderd de wereld en dus ook ons werk
 • Doordat het met internet mogelijk wordt dingen in werking te zetten en jezelf prosumer wordt heb je hier ook andere kwaliteiten voor nodig (21th century skills)
 • Introductie competentie en indicatoren Mediawijsheid (Online samenwerken, gebruik in relatie tot doelgroep, online professionele identiteit, voorlichting geven, nieuwe mogelijkheden technologie ontdekken)
 • Via Google hangout (air?) een sessie met professionals
 • Evaluatie met studenten via een interactieve tool
In mijn faculteit zijn er een aantal studenten die een blog zijn begonnen om op te komen voor vrouwelijk talent.

Hierover bloggen ze ook op https://visievrouw.com. Dit blog schrijven ze in het kader van de vrije studieruimte van onze opleiding. Ook op facebook zijn ze ook actief https://www.facebook.com/VisieVrouw/

Misschien dat zij ook kunnen bijdragen.

woensdag 5 november 2014

Jouw online tools: website voor jeugdprofessionals

Ik ben sinds kort betrokken bij een nieuwe website waar online tools voor professionals worden verzameld en beschreven.Dit project is een samenwerkingsverband tussen Zuyd, Fontys en provincie Limburg.

De tools worden door middel van 'fact sheets' beschreven waardoor een gedegen verzamelpunt ontstaat waar veel relevante info voor professionals is te vinden. 
Op basis van vragen, knelpunten, pilots en onderzoek wordt hier een reeks handreikingen aangeboden, waarmee kennis wordt gebundeld en knelpunten worden opgelost.


Onder online tools verstaan we websites ter ondersteuning van het werk als professional of voor de cliënt:
 • Zelfhulp 
 • Sociale steun 
 • Empowerment 
 • Emotionele steun
 • Aanvulling op behandeling

Een van mijn taken is om deze website onder de aandacht te brengen van professionals. Het is een van de eerste sites waar tool op deze grondige manier beschreven zijn.

Daarnaast ga ik een aantal professionals interviewen over de (bruikbaarheid van de) site.
Ben jij een professional die reeds gebruikt maakt van online tools en je zou input willen geven door met mij in gesprek te gaan over de website dan kun je me mailen of twitteren @FransSocialWork.


maandag 27 oktober 2014

Hoe werken verschillende professionals in wijkteams samen als gevolg transitie?

Dit blog sluit aan op mijn vorige blog
In dat blog vraag ik aan professionals hoe het werkveld omgaat met social media en hoe zij daar als professionals weer mee om gaan. Dit onderwerp sluit aan bij het eerste jaar van de opleiding Social Work, waar ik inhoud geef aan de competentie 'Mediagebruik voor Social Workers'.
In leerjaar 2 ligt de komende leerperiode de focus op de sociale wijkteams.
Vanuit de competentie 'Mediagebruik' ben ik in de eerste instantie geïnteresseerd in:
 • Hoe communiceren de onderlinge leden van het sociale wijkteam? Gebruiken ze Linkedin? Hebben ze een eigen manier om te werken? Zijn er speciale tools of werken ze gewoon met dropbox? Zijn er uberhaupt tools of hebben ze alleen maar vergaderoverleg.
 • Hoe presenteren professionals zich online? Hebben ze blogs, twitter etc.
Mijn eerste insteek is om onze studenten kennis te laten maken met Linkedin en de jeugdzorg 2.0 groep met 9261 leden binnen de groep. Ik wil dat alle studenten lid worden van deze groep en ik wil dat ze een nieuwe groep aan gaan maken waarbinnen de discussie gaat plaatsvinden over dit onderwerp. En natuurlijk moeten ze gaan deelnemen aan discussies.


Er is ook een speciale netwerksite voor hulpverleners die ik ook onder de aandacht wil brengen Kennisnetjeugd. Hierin vind je veel professionals die met elkaar in discussie gaan met 3334 leden. Vergeleken met Linkedin is dit wellicht nog iets interessanter omdat het alleen maar mensen uit het werkveld zijn die hier lid van zijn.

Binnen deze groepen heb ik diverse oproepen geplaatst om professionals te zoeken die met mij in gesprek willen gaan over deze onderwerpen. Mijn idee is om de gesprekken vast te leggen op video zodat ik het kan gebruiken in het onderwijs.

Ik ben aan het experimenteren met deze nieuwe vorm van onderwijs. Tot nu toe heb ik de films opgenomen met mij en een aantal collega's maar ik wil nu het werkveld erbij betrekken.

De zoektocht heeft al een paar afspraken en contacten opgeleverd. Erg leuk dus.
Mocht je na het lezen van dit blog ook je bijdrage willen leveren (lees: interview afnemen) : graag!Ook ontdekte ik een nieuw overheidsinitiatief waarbij professionals met elkaar kunnen samenwerken. Plein Overheid oftewel Pleio. Deze webite is gericht op ambtenaren en lijkt me de moeite waard te onderzoeken alleen al om het feit dat er meer dan 86000 leden op zitten. Je kunt er veel informatie in kwijt en er wordt ook met groepen gewerkt.Via Pleio kwam ik bij Netwerk jeugd met 1299 leden. Een platform voor samenwerking tussen beleidsmakers en professionals voor een betere zorg voor de jeugd.


Via hen ontdekte ik weer dat er talloze sites zijn zoals deze.
De site richt zich op alle professionals in de regio West-Brabant West die te maken hebben met de overgang van het oude naar het nieuwe jeugdzorgstelsel.

of deze: Flexus Jeugdplein 

 En zo ontdek ik dat men volop bezig is met nieuwe initiatieven om vorm te kunnen geven aan het nieuwe beleid in Nederland.
En als gevolg daarvan ben ik even de draad kwijt met wat ik daarmee moet in de opleiding.
Dit onderdeel is maar een klein onderdeel van de inhoud van de leerperiode. Als ik nu zelf al het gevoel heb te overspoelen aan informatie dan beleven de studenten dat ook.

Dus hup weer aan het werk: vastleggen van de ideeën, proberen om studenten te inspireren zelf op onderzoek uit te gaan maar ik moet wel voldoende houvast geven.

Groeten


woensdag 1 oktober 2014

Ik zoek professionals om te interviewen over gebruik internet doelgroep

Bij de opleiding Social Work geef ik samen met collega Ayk invulling aan de competentie 'mediagebruik voor sociaal werkers'.
De competentie bestaat uit een aantal indicatoren zoals
 • Sociaal werker kan internet gebruiken om samen te werken met andere professionals.
 • Sociaal werker kan internet gebruiken om zichzelf als professional te presenteren.
 • Sociaal werker kan internet gebruiken voor en met de client zoals on line tools.
 • Sociaal werkers moeten op de hoogte zijn van kansen en bedreigingen van internet en daar voorlichting over kunnen geven.
Hier een uitleg over de competentie.

Voor onderwijsperiode 2 willen we graag onze eigen studenten bewust maken van hun eigen internetgebruik en online gedrag. Tevens willen we dat ze onderzoek doen naar hoe 'de doelgroep' internet gebruikt.
De doelgroep is hier heel breed, kan zijn mensen met een beperking of jongeren.

Ik zoek professionals die ik kan interviewen over het gebruik van internet door de doelgroep. Tegen welke zaken lopen de professionals aan m.b.t. de doelgroep. Welke gevaren doen zich voor. Welke maatregelen nemen instellingen.

Je kunt je reactie sturen naar @FransSocialWork en de mensen zonder twitter kunnen mailen naar frans.roovers @ zuyd.nl

Met vriendelijke groet

vrijdag 23 mei 2014

Landelijke Leergang Ouderenwerker


Wim is een collega van mij die niet alleen werkzaam is bij de faculteit Social Work maar sinds kort ook bij de faculteit gezondheidszorg. 
Een van zijn taken is  om als lid van de ontwikkelgroep ( bestaande uit vertegenwoordigers van Hogescholen  Stenden, Windesheim en Zeeland)  een Landelijke Leergang Ouderenwerker 3.0, transities in wonen – welzijn en zorg  te ontwikkelen.  
Deze is nu gereed en gaat in het najaar 2014/januari 2015  als vrije inschrijving van start. Ook is het mogelijk de leergang in het kader van een incompanytraject te volgen.
In de leergang worden wonen welzijn en zorg met elkaar verbonden. De leergang  heeft als focus de cursisten toe te rusten op de transitie en kan ook voor huidige of  a.s. social Workers van belang zijn voor de toerusting om met ouderen te gaan werken.

Thans wordt een regionale en landelijke  voorlichtingscampagne gestart. Voor verdere informatie over de leergang verwijs ik hier naar  de onderstaande website van zuyd verwijs ik hier naar de website van Zuyd Hogeschool. Deze is verbonden met de landelijke website van de leergang.